تلفن: 66495713 - 66491588
خوش آمدید
انسان، آگاهی، آزادی
جلدهای کتاب برگزیده ۲۰۲۰

جلدهای کتاب برگزیده ۲۰۲۰

شاید کمی زود بنظر اما از آنجا که طراحان جلد کار خود را انجام داده‌اند، جا دارد که در این مطلب به معرفی برترین طراحی‌های جلد کتاب سال ۲۰۲۰ ( البته خارجی) بپردازیم. لیستی که مشاهده می‌کنید برگرفته از لیستی است که وبسایت Book Riot سالانه تهیه می‌کند.

BOYFRIEND MATERIAL از ALEXIS HALL

CLAP WHEN YOU LAND از  ELIZABETH ACEVEDO

EARTHLINGS از  SAYAKA MURATA

THE EMPRESS OF SALT AND FORTUNE از  NGHI VO

FELIX EVER AFTER از  KACEN CALLENDER

GROWN از  TIFFANY D. JACKSON

HYSTERIA از  JESSICA GROSS

IT IS WOOD, IT IS STONE از  GABRIELLA BURNHAM

LEGENDBORN از  TRACY DEONN

LOBIZONA از  ROMINA GARBER

MAYA AND THE RISING DARK از  RENA BARRON

MEXICAN GOTHIC از  SILVIA MORENO-GARCIA

NOW THAT I’VE FOUND YOU از  KRISTINA FOREST

THE ONCE AND FUTURE WITCHES از  ALIX E. HARROW

OFFICER CLEMMONS: A MEMOIR از  FRANÇOIS S. CLEMMONS

THE OPERATOR از  GRETCHEN BERG

A PHOENIX FIRST MUST BURN EDITED از  PATRICE CALDWELL

PIZZA GIRL از   JEAN KYOUNG FRAZIER

SAD JANET از  LUCIE BRITSCH

SIGH, GONE از  PHUC TRAN

SPOILER ALERT از  OLIVIA DADE

UNTAMED از   GLENNON DOYLE

WE WERE RESTLESS THINGS از  COLE NAGAMATSU

WHITE TRASH WARLOCK از  DAVID R. SLAYTON

WORLD OF WONDERS: IN PRAISE OF FIREFLIES, WHALE SHARKS, AND OTHER ASTONISHMENTS از  AIMEE NEZHUKUMATATHIL

THE YEAR OF THE WITCHING از  ALEXIS HENDERSON YELLOW JESSAMINE از  CAITLIN STARLING

دیدگاهتان را بنویسید

کارت خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.