تلفن: 66495713 - 66491588
خوش آمدید
انسان، آگاهی، آزادی
۸ شیوه برای توصیف خصوصیات چشم کاراکتر در نوشته

۸ شیوه برای توصیف خصوصیات چشم کاراکتر در نوشته

چشم هر انسانی گویای احساسات مختلفی است. نگاهی ساده، زل زدن یا چپ چپ نگاه کردن همگی معنای عمیقی در بردارند. قدرت بیان چشم انسان، آن را به یک ابزار ادبی مناسب برای…

کارت خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.