تلفن: 66495713 - 66491588
خوش آمدید
انسان، آگاهی، آزادی
نکاتی در باب رمان نویسی – آیا ایده داستانی شما به اندازه کافی جالب است؟

نکاتی در باب رمان نویسی – آیا ایده داستانی شما به اندازه کافی جالب است؟

دو رمان مختلف را در نظر بگیرید. اولی درباره کاراکتری است که توسط مافیا اسیر می‌شود. و رمان دوم درباره کاراکتری است که در مدرسه جدیدش نمیتواند با کسی دوست شود. کدام رمان…

کارت خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.