تلفن: 66495713 - 66491588
خوش آمدید
انسان، آگاهی، آزادی
چهار سبک نویسندگی و نحوه انتخاب آنها

چهار سبک نویسندگی و نحوه انتخاب آنها

هدف شما، چه نوشتن رمان داستانی یا مستند غیرداستانی باشد، باید جان بخشیدن به کلمات به منظور درگیر کردن ذهن خواننده باشد. خواننده، سرگرم شدن را دوست دارد اما زمانی که احساساتش درگیر…

کارت خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.