تلفن: 66495713 - 66491588
خوش آمدید
انسان، آگاهی، آزادی
چگونه برای رمان خود قوسهای کاراکتری ایستا بسازیم

چگونه برای رمان خود قوسهای کاراکتری ایستا بسازیم

ما اغلب فکر می‌کنیم قوس کاراکتری، که سفر درونی کاراکتر را در طول داستان نشان می‌دهد، طبیعتی متحول کننده دارد. کاراکتر در این سفر یا بر یک ترس یا کمبود خود غلبه کرده و فرد بهتری می‌شود یا قربانی تاریکترین ترسها و تردیدهای خود می‌شود. اما کاراکترهایی که تحولی درونی را تجربه نمی‌کنند چطور؟ آیا آنها رشد لازم برای جذاب تر کردن داستان را ندارند؟ لزوما نه. به جز قوسهای مثبت و منفی نوع دیگری از قوس کاراکتری نیز وجود دارد: قوس ایستا.  قوسهای ایستا یا قوسهای تخت، درگیری کاراکتر را برای چسبیدن به ارزشهای خود در مواجه با وسوسه‌ای بزرگ نشان می‌دهند. موفقیت کاراکتر در این تلاش، او را قادر می‌سازد تا به جای دنیای درون، دنیای اطرافش را تغییر دهد. کاراکتری که قوسی ایستا را تجربه می‌کند در پایان سفر تغییری نکرده است. او از اولین صفحه، باورهای و هویت خود را حفظ می‌کند. اکثر قوسهای کاراکتری به دلیل آنکه نشان دهنده سفر کاراکترهایی هستند که بر وسوسه خود غالب شده تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنند شامل جنگجویان، کاراگاهان، ماجراجویان و کاراکترهایی است که برای عدالت و محافظت دیگران از خطر خلق می‌شوند.

اولین گام برای ساخت قوس ایستا تعریف حس هویت و باورهای فردی است که قوس کاراکتر شما حول آن می‌چرخد. سعی کنید این خصوصیات اخلاقی کلیدی را در یک عبارت خلاصه کنید.

ساخت ضرباهنگ قوس کاراکتری ایستا

پس از آنکه عناصر کلیدی قوس کاراکتری ایستا را ساختید، باید ضرباهنگ سفر کاراکترتان را بسازید. ضرباهنگ در این جا به  تک صحنه‌ها یا لحظات خاصی در داستان اشاره می‌کند.

ضرباهنگ ۱: قلاب

اولین ضرباهنگ در قوس کاراکتری ایستا، کاراکتر را به محیط اطرافش معرفی می‌کند. بسته به داستان شما، این لحظه نحوه پذیرش حقیقت کاراکتر شما توسط دنیا یا رد کردن آن بواسطه دروغی را نشان می‌دهد که کاراکترتان آن را قبول نمی‌کند

ضرباهنگ ۲: رویداد محرک

کمی پس از قلاب، رویدادی غیرمنتظره دنیای کاراکترتان را زیر و رو می‌کند و معمولا حقیقت کاراکتر را تهدید کرده یا دروغ ضد قهرمان را برملا می‌کند. کاراکتر شما که در این مرحله غافلگیر شده یا به این رویداد بی توجهی میکند یا از خطرات آن فرار میکند

ضرباهنگ ۳: اولین نقطه عطف

کاراکتر شما نمیتواند از عواقب رویدادی که اتفاق افتاده فرار کند. بعد از آنکه دومین رویداد غیرمنتظره قدرت ضد قهرمان را تثبیت می‌کند، کاراکترتان مجبور می‌شود نه تنها واقعیت رویداد محرک را بپذیرد بلکه هدفی را دنبال کند که به جهت محافظت از حقیقت خود و مقابله با وسوسه‌های دروغ طراحی شده است.

ضرباهنگ ۴: مجموعه‌ای درگیری‌های هراس آور

قوس کاراکتری شما اکنون به موازات حرکت کاراکتر برای رسیدن به هدفش در جریان است. اما چون او توسط اعمال ضد قهرمان وارد این سفر شده ممکن است مهارت یا دانش لازم را برای مقابله با موانعی که سر راهش قرار میگیرد نداشته باشد. او به حقیقت خود پایبند می‌ماند و برای زنده ماندن در برابر خطرات دروغ ضد قهرمان می‌جنگد.

ضرباهنگ ۵: نقطه میانی

همه چیز در نقطه میانی قوس و زمانی که درگیری‌ای اتفاق می‌افتد که کاراکتر شما میتواند به سادگی با پذیرفتن دروغ ضد قهرمان به عنوان قهرمان نجات یابد، تغییر می‌کند. کاراکتر تلاش میکند بدون قربانی کردن حقیقت زنده بماند و مهارت و اطلاعات لازم را در طول مسیر بدست آورد.

ضرباهنگ ۶: مجموعه‌ای از درگیری‌های قدرت بخش

کاراکتر شما که اکنون مجهز به ابزار، انگیزه و حمایت لازم است نقش فعالتری در دنبال کردن هدفش در نیمه دوم قوس شما میگیرد. و معمولا با ضد قهرمان به طور مستقیم درگیر می‌شود. او سپس دنیای اطرافش را تغییر می‌دهد و دیگران را تشویق می‌کند تا حقیقت او را بپذیرند.

ضرباهنگ ۷: شب تاریک روح

درست وقتی به نظر می‌رسد که همه چیز خوب پیش می‌رود رویدادی غیرمنتظره کاراکتر شما را بر هم می‌ریزد و به او یا کسانی که دوستشان دارد آسیب می‌زند.اگر حقیقت او نتواند از او در برابر نیروی مخرب ضد قهرمان محافظت کند چه خاصیتی دارد؟

ضرباهنگ شماره ۸: سومین نقطه عطف

به زودی رویدادی اتفاق می‌افتد که امید را به کاراکترتان برمیگرداند.  گاهی کاراکتر آخرین فرصت برای جلوگیری از  قربانی گرفتن دروغ ضد قهرمان را می‌بیند و می‌رباید. کاراکتر دوباره به حقیقت  ایمان می‌آورد و از منابع و انرژی باقی مانده استفاده می‌کند تا در آخرین نبرد برای رسیدن به هدفش پیروز شود

دیدگاهتان را بنویسید

کارت خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.