محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


در کام نهنگ و چند مقاله دیگر

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جورج اورول
مترجم: دکتر مهدی افشار
قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
ارزیابی شتابزده

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جلال آل احمد
قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
سه قطره خون

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
سگ ولگرد

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
وغ وغ ساساهاب

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
زنده به گور

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
مسخ

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: فرانتس کافکا
مترجم: صادق هدایت
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
گروه محکومین به همراه پیام کافکا

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: فرانتس کافکا و صادق هدایت
مترجم: صادق هدایت
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
همه جا پای پول در میان است

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جورج اورول
مترجم: رضا فاطمی
قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
دیوار (مجموعه هفت داستان از نویسندگان مشهور جهان)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جمعی از نویسندگان: ژان پل سارتر، کافکا، چخوف و ..
مترجم: صادق هدایت
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال