محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


تاریخ مشروطه ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: دکتر ذبیح الله صفا
قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۹۰٬۰۰۰ ریال
مثنوی معنوی با کشف الابیات- بدون قاب (دوره کامل)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی
قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۷۵۰٬۰۰۰ ریال
هشت کتاب سهراب سپهری

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: سهراب سپهری
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
فرهنگ فارسی عمید

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: حسن عمید
قیمت : ۲۷۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ کامل ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: حسن پیرنیا- عباس اقبال آشتیانی
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
در خدمت و خیانت روشنفکران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جلال آل احمد
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
غرب زدگی

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جلال آل احمد
قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
یک چاه و دو چاله

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جلال آل احمد
قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۰٬۰۰۰ ریال
هفت مقاله

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جلال آل احمد
قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۸۰٬۰۰۰ ریال