محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


کندو کاو در مسائل تربیتی ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صمد بهرنگی
قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۰٬۰۰۰ ریال
انگیزه ای به نام عشق

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: محمود بهرامی
قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۸۰٬۰۰۰ ریال
چشم سوم

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: لوبسانگ رامپا
مترجم: فرامرز جواهری نیا
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
اولین و آخرین رهایی

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: ج. کریشنا مورتی
مترجم: قاسم کبیری
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال
پرواز عقاب

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: ج. کریشنا مورتی
مترجم: قاسم کبیری
قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
سفر به شرق

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: هرمان هسه
مترجم: کیانوش هدایت
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۸۰٬۰۰۰ ریال
مهمترین مساله ها و قضیه های ریاضی

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: پرویز شهریاری
مترجم: ابراهیم عادل
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
دوره 9جلدی صادق هدایت (درون قاب)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال
دیوان کامل فروغ فرخزاد

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: فروغ فرخزاد
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ هجده ساله آذربایجان (ادامه تاریخ مشروطه ایران)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال