محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


دعای دریا

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: خالد حسینی
مترجم: محسن عقبایی
قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۵٬۰۰۰ ریال
زنی میان ما

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: گرئیر هندریکس، سارا پکانن
مترجم: مینا بیگی
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۱۵٬۰۰۰ ریال
موسیقی شب

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جوجو مویز
مترجم: طیبه احمدی
قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
پانزده سگ

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آندره الکسیس
مترجم: بهناز سلطانیه
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
اشتباهات یک زن

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: ام. س.سا
مترجم: نجمه سالاری
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
کتاب مقدس نئون

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان کتدی تول
مترجم: سپیده به‌نژاد
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
لاک‌پشت رو لاک‌پشت

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان گرین
مترجم: امیرمحمد جوادی
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
صورت‌جلسه

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: اریک وویار
مترجم: فاطمه قهرمانی
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
آیین خاک‌سپاری

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: هانا کنت
مترجم: فروزنده طبیب
قیمت : ۲۹۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
بازی دروغ

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: روث ور
مترجم: سمیه یوسفی
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال