محصولات » دسته بندی ها » تاریخ

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


خوشه‌های خشم

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان استاین‌بک
مترجم: رضا اسکندری
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
زند وهومن یسن به همراه کارنامه اردشیر پاپکان

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
خداوند علم و شمشیر

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: رودلف ژایگر آلمانی
مترجم: ذبیح الله منصوری
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ هجده ساله آذربایجان (ادامه تاریخ مشروطه ایران)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ مشروطه ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: دکتر ذبیح الله صفا
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۹۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ کامل ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: حسن پیرنیا- عباس اقبال آشتیانی
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
دزیره

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آن ماری سلینکو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال