محصولات » دسته بندی ها » تاریخ

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


خوشه‌های خشم

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان استاین‌بک
مترجم: رضا اسکندری
قیمت: ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۳۰٬۰۰۰ ریال
زند وهومن یسن به همراه کارنامه اردشیر پاپکان

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: صادق هدایت
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
خداوند علم و شمشیر

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: رودلف ژایگر آلمانی
مترجم: ذبیح الله منصوری
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ هجده ساله آذربایجان (ادامه تاریخ مشروطه ایران)

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت: ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۳۰٬۰۰۰ ریال
تاریخ مشروطه ایران

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: احمد کسروی
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۸۱۰٬۰۰۰ ریال
دزیره

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آن ماری سلینکو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت: ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۳۰٬۰۰۰ ریال