محصولات » دسته بندی ها » ادبیات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


دعای دریا

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: خالد حسینی
مترجم: محسن عقبایی
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۵٬۰۰۰ ریال
زنی میان ما

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: گرئیر هندریکس، سارا پکانن
مترجم: مینا بیگی
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۱۵٬۰۰۰ ریال
موسیقی شب

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جوجو مویز
مترجم: طیبه احمدی
قیمت: ۲۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
پانزده سگ

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آندره الکسیس
مترجم: بهناز سلطانیه
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
از عشق با من حرف بزن

ناشر: به‌سخن
نویسنده: اریش ماریا رُمارک
مترجم: پرویز شهدی
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
یا به عزایم خواهی نشست

ناشر: به‌سخن
نویسنده: دومینیک لاپی‌یر و لاری کالینز
مترجم: پرویز شهدی
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
کتاب مقدس نئون

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان کتدی تول
مترجم: سپیده به‌نژاد
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
لاک‌پشت رو لاک‌پشت

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: جان گرین
مترجم: امیرمحمد جوادی
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
ابله، دو جلدی

ناشر: به‌سخن
نویسنده: فئودور داستایفسکی
مترجم: پرویز شهدی
قیمت: ۷۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۵۰٬۰۰۰ ریال
صورت‌جلسه

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: اریک وویار
مترجم: فاطمه قهرمانی
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال