محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


ساعت گرگ و میش

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: ژیلبرت سسبرون
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
به امید دیدار در آن دنیا

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: پی‌یر لومتر
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
آرزوهای بزرگ

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: چارلز دیکنز
مترجم: حمیدرضا بلوچ
قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۴۰٬۰۰۰ ریال
حکایت دو شهر

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: چارلز دیکنز
مترجم: سید جلیل شاهری
قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: اوریانا فالاچی
مترجم: غلامرضا امامی تبریزی
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
مجموعه قابدار آثار آلبر کامو

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
سقوط

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۹۰٬۰۰۰ ریال
دور از دیار و قلمرو

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
مرگ شادمانه

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
حکومت نظامی

ناشر: انتشارات مجید
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال